Billedserier
Hent Adobe Flash player
Varme sensommerdage i SFO Asgård
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev. Husk: Der må ikke være mellemrum i mobilnummeret.

Pædagogikken


Tryghed, trivsel og udvikling …


… tager sit udgangspunkt i omsorgen for det enkelte barn.

Pædagogikken i Asgård tager udgangspunkt i det enkelte barn - og der er plads til alle. Vi møder barnet ” der hvor barnet er" og har - blandt mange andre ting, fokus på barnets sociale kompetencer og udvikling.

Pædagogikken er på dagsordenen i hverdagen. Ikke mindst i samværet med barnet/børnene - gennem de enkelte aktiviteter.
Men den er også på personalemødernes dagsorden.
Samarbejdet omkring børnene skal tage udgangspunkt i en fælles pædagogik, så de har let ved at forholde sig til denne.

Pædagogikken handler også om relationen til andre, som er tæt på børnene i hverdagen. Dette gælder ikke mindst samarbejdet med børnenes forældre og andre pårørende. Samarbejdet med indskolingens lærere og skolens ledelse, samt involvering af forældrene i disse samarbejder. Det er endvidere vigtigt, at vores pædagogiske faglighed indgår i tværfaglige samarbejder omkring børnene, når dette er påkrævet.

Det er vigtigt, at vi er bevidste omkring vores pædagogiske faglighed.

Det er vigtigt, at pædagogikken foregår i et sprog og en praksis, som er tilgængelig for alle, der skal involveres i samarbejdet omkring
børnene/det enkelte barn.
SFO Asgård - Lemtorpskolen  |   Nissumvej 10  |   7620  Lemvig  |   9663 1818  |   noerlem.sfo@lemvig.dk